myynti@metsosivut.fi

041 498 9805

Soita

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
041 498 9805
Aloitetaan keskustelu
wordpress kotisivut

Tietosuoja

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) JA SUOMEN HENKILÖTIETOLAIN 10§:N MUKAAN.
Päivitetty 6.5.2022

Rekisterin pitäjä

Metsosivut
Y-tunnus: 2859693-4
Yhteyshenkilö: Otso Viiskanta
Puhelin: 041 498 9805
Sähköposti: asiakaspalvelu@metsosivut.fi
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Henkilötietojen säilytyspaikka:

Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Euroopan kommission hyväksymällä Standard Contractual Clauses (CSS) -käytännöllä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään tietokannassa, jonne on pääsy vain rekisterin pitäjällä.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakassuhteen ylläpitäminen vaatii. Lisäksi säilytämme asiakkaan tietoja asiakassuhteen päättymisen jälkeen markkinointitarkoituksiin, missä tietojen säilytysaika on korkeintaan kaksi (2) vuotta.

Henkilötietojen hävitystapa

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään jatkomarkkinointitarkoituksiin kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen ne hävitetään tiedostoista.
Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja hävitetään kerran vuodessa (joulukuun lopussa) sitä mukaa, kun kahden vuoden säilytysaika on tullut täyteen.

Rekisteriin kuuluvien oikeudet

Oikeus tarkistaa omat tiedot ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista.
Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin.
Oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseä koskevia tietoja
Kiellon voi tehdä lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@metsosivut.fi

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana metsosivut.fi -verkkosivuja tai muita Metsosivujen palveluita käytettäessä tai muulla tavalla suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön kirjanpitoon, verotukseen, perintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa sekä Suomen tai EU:n lainsäädännän velvoittaessa.

Henkilötietojen käsittelystä on tehty käsittelysopimukset kaikkien alikäsittelijöiden osalta.

Käyttämämme palveluntarjoajat (Proton Technologies AG, Pipedrive OÜ, Leadventure Oy, Google, A2 Hosting, Hostaan Oy, Seravo Oy, Automattic Inc, DNA Oyj) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kun kyseessä on projekti, jossa on mukana yhteistyössä EU:n ulkopuolinen taho ja tietojen luovuttaminen tälle taholle on oleellista projektin toteutuksen kannalta.

Ongelmatilanteet, menettelytavat ja vastuut

Ellei muuta ole sovittu, jokainen tietojen käsittetyyn osallistuva osapuoli vastaa osaltaan siitä, että tiedot eivät yhdisty vääriin henkilöihin, katoa, muutu tai paljastu tahoille, joille ne eivät kuulu. Rekisterin pitäjä pitää tietojärjestelmän, henkilöstönsä koulutuksen, tietojen käsittelemisen ja tietoturvallisuuden sen tasoisena, että ongelmatilanteet torjutaan mahdollisimman hyvin.
Se osapuoli, jonka vastattavalla alueella ongelmatilanteen syy on tapahtunut, huolehtii korjaavista toimenpiteistä kohtuudella käytettävissään olevin keinoin.

Metsosivut